สัญญาณอันตรายบอกโรคเลือดออกง่ายแล้วหยุดยาก “ฮีโมฟีเลีย”

สัญญาณอันตรายบอกโรคเลือดออกง่ายแล้วหยุดยาก “ฮีโมฟีเลีย”

“โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก” หรือ “ฮีโมฟีเลีย” เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทำให้ร่างกายขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง มารดาเป็นพาหะถ่ายทอดความผิดปกตินี้ไปยังลูกได้
สัญญาณของโรค“ฮีโมฟีเลีย”

  • ในวัยหัดเดิน เกิดรอยฟกช้ำจ้ำเขียวตามแขนขาได้ง่าย
  • เมื่อได้รับวัคซีน อาจมีอาการบวมหรือเลือดออกใต้ผิวหนัง หรือพบก้อนเลือดแข็งตัว
  • มักมีเลือดออกในข้อหรือกล้ามเนื้อได้บ่อย
  • เลือดกำเดาไหลบ่อย ปริมาณมากและนาน
  • มีเลือดออกตามไรฟันเวลาแปรงฟันบ่อย ๆ
  • หากเป็นผู้หญิง จะมีประจำเดือนมากและนานกว่าปกติ
  • เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือผ่าตัด พบว่าเลือดไหลมากและนานผิดปกติ
    โรค“ฮีโมฟีเลีย”ทำให้เกิดภาวะซีด จากการเสียเลือดบ่อย ๆ รวมถึงอาจทำให้ผู้ป่วยพิการหรือเสียชีวิต จากเลือดออกในอวัยวะที่สำคัญได้ ดังนั้นหากสงสัยควรรีบพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัย วางแนวทางในการรักษา รวมถึงเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยในระยะยาว

ข้อมูลโดย : ศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2567