วัณโรค โรคติดต่อทางอากาศที่คุณอาจได้สัมผัส

วัณโรค โรคติดต่อทางอากาศที่คุณอาจได้สัมผัส

เชื้อวัณโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ในอากาศ ผ่านการไอ จาม พูด หรือร้องเพลง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอาจหายใจเอาแบคทีเรียเหล่านี้เข้าไปและติดเชื้อได้

กลุ่มเสี่ยง

  • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
  • ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง
  • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ ผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกัน

แนวทางการปฏิบัติตัวหากในครอบครัวมีผู้ป่วยวัณโรค

ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับผู้ป่วย หรือใช้เวลาร่วมกับผู้ป่วยวันละหลายชั่วโมงในห้องหรือสถานที่ทำงานภายในอาคาร มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคได้ จึงควรเข้ารับการคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน โดยแนะนำให้ตรวจ 2 วิธีร่วมกัน ดังนี้

  1. ภาพถ่ายรังสีทรวงอก
  2. ตรวจเลือดหรือทำการทดสอบทางผิวหนัง

การคัดกรองดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อวัณโรคหรือไม่ รวมทั้งพิจารณาให้การรักษาวัณโรคระยะแฝงเพื่อป้องกันการป่วยเป็นวัณโรค

ข้อมูลโดย : รศ.นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567