สิ่งที่ควรทำเมื่อกลับถึงบ้านทันที

สิ่งที่ควรทำเมื่อกลับถึงบ้านทันที

การเดินทางและทำกิจกรรมนอกบ้านมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคโควิด-19 และนำเชื้อเข้ามาภายในบ้านโดยไม่รู้ตัว จึงต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยมีคำแนะนำ ดังนี้

  • ล้างมือด้วยแลกอฮอล์หรือสบู่และน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน
  • ถอดรองเท้าไว้นอกบ้าน ไม่สวมรองเท้าเข้าบ้าน
  • ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น ลูกบิดประตู สวิตช์ไฟ
  • ทำความสะอาดสิ่งของที่พกติดตัวต่าง ๆ เช่น กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือ และแว่นตา
  • อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีก่อนทำกิจกรรมต่าง ๆ ในบ้าน
  • สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ร่วมกันในบ้าน
  • แยกสำรับอาหาร งดเว้นการรับประทานร่วมกันและงดการพูดคุยระหว่างรับประทานอาหาร
  • หากมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสเชื้อโควิด-19 อาจพิจารณาแยกห้องนอนถ้าทำได้

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ปวัตน์ พื้นแสน