การดูแลตนเองเมื่อรับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

การดูแลตนเองเมื่อรับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

ก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาคมีบำบัดแพทย์จะอธิบายให้เข้าใจถึงข้อบ่งชี้ วิธีการ และผลข้างเคียงจากการให้ยาเคมีบำบัดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างกันในยาแต่ละสูตร โดยทั่วไปแนะนำให้ผู้ป่วยดูแลตนเอง ดังนี้

  1. รับประทานอาหารสุก สะอาด ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารโปรตีนสูงเช่น เนื้อสัตว์ ไข่ขาว นม หากไม่สามารถรับประทานอาหารมื้อหลักได้อย่างเพียงพอ ควรดื่มนมทางการแพทย์เสริม
  2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง
  3. พบแพทย์และรับยาตามนัดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมาตรวจเลือดเพื่อประเมินความพร้อมก่อนรับยาคมีบำบัดในแต่ละครั้งตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษา
  4. หลีกเลี่ยงการซื้อยาหรือสมุนไพรต่าง ๆ มารับประทานเอง เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับ ไต และลดประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดได้จึงควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อนเสมอ
  5. หากมีอาการคลื่นใส้ อาเจียน ให้รับประทานยาแก้คลื่นใส้อาเจียนหากมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว ให้รับประทานน้ำผสมผงเกลือแร่และยาหยุดถ่ายตามที่แพทย์สั่ง หลังรับประทานยาดังกล่าวแล้ว หากพบว่าอาการยังไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์ และแจ้งอาการดังกล่าวก่อนให้ยาเคมีบำบัดในครั้งถัดไป
  6. ผู้ป่วยควรมีปรอทวัดไข้ที่บ้าน เพื่อสังเกตอาการของภาวะติดเชื้อโดยหากมีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส หรือมีอาการซึมลง หายใจหอบเหนื่อยควรพบแพทย์ทันที
  7. เลี่ยงอาหารรสจัด และน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพราะอาจระคายเคืองเยื่อบุช่องปาก
  8. งดการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ เนื่องจากส่งผลเสียต่อการทำงานของตับและปอด
  9. เลี่ยงการอยู่ในสถานที่มีผู้คนแออัด เพื่อลดการสัมผัสและรับเชื้อ

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.นุสรา ภาคย์วิศาล