เครียดเสี่ยงโรค

เครียดเสี่ยงโรค

ความเครียดที่สะสมเรื้อรัง ทำให้เสี่ยงต่อทั้งโรคทางกายและอารมณ์

  • โรคความดันโลหิตสูง
  • โรคหัวใจ
  • โรคระบบทางเดินอาหาร
  • โรคนอนไม่หลับ
  • โรคปวดศีรษะไมเกรน
  • โรคออฟฟิศซินโดรม
  • โรคอ้วน
  • โรคซึมเศร้า
  • โรคหลอดเลือดสมอง

การหากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายและสร้างความสุขให้กับตัวเอง เช่น ออกกำลังกาย
อ่านหนังสือ ฟังเพลง เป็นวิธีการช่วยลดความเครียด ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.ญาณิน ทิพากร
ฝ่ายจิตเวชศาสตร์