ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด  (Postpartum blues) VS  โรคซึมเศร้าหลังคลอด (Postpartum Depression) 2 ภาวะนี้ ไม่เหมือนกัน!

ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด  (Postpartum blues) VS  โรคซึมเศร้าหลังคลอด (Postpartum Depression) 2 ภาวะนี้ ไม่เหมือนกัน!

ความหมาย

 • ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด 

เป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ไม่รุนแรง และยังไม่นับเป็น “โรค” พบได้ 40-85%

 • โรคซึมเศร้าหลังคลอด

เป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รุนแรง ผู้ป่วยมีอาการคล้ายโรคซึมเศร้า รวมถึงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับทารกด้วย พบได้ 10-20%

อาการ

 • ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด
  เช่น รู้สึกเศร้า อ่อนไหวง่าย ตึงเครียด ขี้หงุดหงิด อ่อนเพลีย เบื่ออาหารนอนไม่หลับ
 • โรคซึมเศร้าหลังคลอด

นอกจากมีอาการคล้ายภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอดแล้ว ยังมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย 

 • มีอารมณ์เศร้าเกือบทั้งวัน ติดต่อกันหลายวัน
 • หมดสนุกกับกิจกรรมที่เคยทำ
 • รู้สึกไร้ค่า หรือคิดฆ่าตัวตาย
 • วิตกกังวลเกี่ยวกับทารก เช่น กลัวเลี้ยงลูกได้ไม่ดี กลัวลูกไม่ปลอดภัย อาการย้ำคิดย้ำทำ ฯลฯ

ระยะเวลาที่เป็น

 • ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด
 • มักเกิดอาการ 2 – 4 วันแรกหลังคลอด
 • อาการอาจรุนแรงสุดในราววันที่ 5
 • อาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ 
 • โรคซึมเศร้าหลังคลอด
 • รู้สึกเศร้าตลอดทั้งวันหรือหมดความสนใจกับกิจกรรมสนุกที่เคยทำ ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

กลุ่มเสี่ยง 

 • ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด
 • ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
 • ผู้ที่เคยมีอาการซึมเศร้าในช่วงตั้งครรภ์
 • ผู้มีประวัติอารมณ์แปรปรวนก่อนมีรอบเดือน
 • ผู้ที่ปรับตัวต่อการตั้งครรภ์ไม่ได้
 • โรคซึมเศร้าหลังคลอด
 • ผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอด มีโอกาสเป็นซ้ำ 50%
 • ผู้ที่เคยมีอาการซึมเศร้าในช่วงตั้งครรภ์

การรักษา

 • ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด

ให้ข้อมูล ปลอบโยน และประคับประคองจิตใจผู้ป่วยก็เพียงพอแล้ว

 • โรคซึมเศร้าหลังคลอด
 • หากผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง อาจเลือกวิธีรักษาแบบไม่ใช้ยา เช่น จิตบำบัด
 • หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง หรือไม่ตอบสนองจากการรักษาโดยวิธีไม่ใช้ยา จึงพิจารณารักษาด้วยยาแก้ซึมเศร้า

ข้อมูลโดย : ศ.พญ.ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ 
ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566