เทรนด์ฮิต กับตับคั่งไขมัน

เทรนด์ฮิต กับตับคั่งไขมัน

ตับคั่งไขมัน เป็นภาวะที่ตับมีไขมันสะสมอยู่ ซึ่งหากไม่ได้ควบคุม หรือรับการรักษาอาจนำไปสู่ภาวะตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับได้

สาเหตุ

 • รับประทานอาหารไขมันสูง อาหารรสหวาน น้ำหวาน
 • การรับประทานยา อาหารเสริม หรือสมุนไพรต่อเนื่องนาน ๆ โดยไม่จำเป็น
 • ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ และปริมาณมาก
 • โรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไวรัสตับอักเสบซี

อาการ

 • ระยะเริ่มต้นมักไม่แสดงอาการ การดำเนินโรคจะค่อยเป็นค่อยไป
 • เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายจากภาวะตับอักเสบ
 • หากไม่รีบรักษา อาจนำไปสู่ตับแข็ง และมะเร็งตับได้

รักษาได้หรือไม่ และดูแลตัวเองอย่างไร?

 • ควบคุม หรือลดปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงที่พบร่วมด้วยให้ดี
 • ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน เช่น ลด หรืองดการดื่มแอลกอฮอล์ ควบคุมอาหารที่มีไขมันสูง
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยา อาหารเสริม หรือสมุนไพรที่เกินความจำเป็น
 • ในผู้ที่มีตับอักเสบร่วมด้วย หรือกรณีได้รับยา ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และติดตามอาการตามนัดหมายสม่ำเสมอ

ข้อมูลโดย อ.พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ด้านโรคตับ
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2567