คุณพ่อคุณแม่อย่าวางใจ โรคติดเชื้อ RSV ในเด็ก

คุณพ่อคุณแม่อย่าวางใจ โรคติดเชื้อ RSV ในเด็ก

ฤดูฝนถือเป็นช่วงที่มีโรคระบาดต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือ โรค RSV (Respiratory Syncytial Virus) ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็ก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก พบได้มากช่วงมิถุนายนถึงธันวาคมของทุกปี

อาการ
ระยะแรกมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก
ในเด็กเล็กหากเชื้อลุกลามไปทางเดินหายใจส่วนล่าง อาจส่งผลให้เกิดอาการหลอดลมฝอยและปอดอักเสบได้

วิธีรักษา
ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อไวรัส RSV
ใช้การรักษาตามอาการ และประดับประคองให้การหายใจดีขึ้น
ในเบื้องต้นสามารถดูแลและรักษาอาการที่บ้าน หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์
ในกรณีที่อาการรุนแรง แพทย์อาจพิจารณาให้ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล

ข้อมูลโดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567