โรคแพนิก

โรคแพนิก

ปัญหาที่พบบ่อยในปัจจุบัน
โรคแพนิก คือ อาการตื่นตระหนกที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ซึ่งมีตัวกระตุ้นได้หลากหลาย เช่น ความเครียดที่กระทบกับจิตใจอย่างรุนแรง การอยู่กับหน้าจอคอมพิวตอร์หรือจอโทรศัพท์เป็นเวลานาน การพักผ่อนน้อย และการไม่ออกกำลัง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมน เนื่องจากสารเคมีในสมองเสียสมดุล การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติจึงผิดปกติไป

อาการของโรคแพนิก

  1. ใจสั่น ใจเต้นแรงหรือใจเต้นเร็วมาก
  2. เหงื่อออก ตัวสั่น มือเท้าสั่น
  3. หายใจติดขัด รู้สึกอึดอัด หรือแน่นหน้าอก
  4. คลื่นไส้ ท้องไส้ปั่นป่วน รู้สึกวิงเวียน โคลงเคลง มีนตื้อ หรือจะเป็นลม
  5. ครั่นเนื้อครั่นตัว หนาวสั่นร้อนวูบวาบเหมือนจะเป็นไข้
  6. รู้สึกชา หรือรู้สึกซ่า ๆ แต่ไม่อ่อนแรง
  7. รู้สึกเหมือนสิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงไป
  8. กลัวการคุมตัวเองไม่ได้กลัวว่าตนเองกำลังจะตาย

คำแนะนำจากแพทย์
หากมีอาการเหล่านี้ซ้ำสัปดาห์ละหลายครั้งควรพบแพทย์ เนื่องจากโรคแผนิกสามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้โดยการรักษาด้วยการใช้ยาควบคู่กับการรักษาจิตใจ พร้อมกับมีสติไม่แตกตื่นกับโรค เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติหลังการรักษา และไม่กังวลใจกับอาการเหล่านั้นอีกต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล