แมงกะพรุนอันตรายแค่ไหน

แมงกะพรุนอันตรายแค่ไหน

แมงกะพรุนมีหลายชนิด ที่พบบ่อยในไทย คือ แมงกะพรุนไฟ ส่วนชนิดที่ทำให้เสียชีวิตได้ คือ แมงกะพรุนกล่อง ที่กระแสน้ำ พัดมาจากออสเตรเลีย ซึ่งพบไม่บ่อยนัก พิษของแมงกะพรุน ทั่วไปจะอยู่ในหนวดในกระเปาะ เมื่อพอมันหลุดมาเป็นพิษต่อผิวหนัง หรือบางครั้งเด็กไม่รู้แล้วนำไปจับเล่น

อาการ ผิวหนังที่สัมผัสจะกิดการปวดแสบปวดร้อนทันที

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสแมงกระพรุน ใช้น้ำส้มสายชูราดหรือประคบ ห้ามถู ประคบทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที จะช่วยลดพิษที่ผิวหนังได้ไม่ว่าจะเป็น แมงกะพรุนชนิดไหนก็ตาม หากมีอาการแปลก ๆ เช่น อาการหอบ หรือ หายใจไม่ออก ก็อาจจะช็อกได้ ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

คำเตือน ไม่ควรสัมผัสแมงกะพรุนที่พบในทะเล เนื่องจากเราไม่รู้ว่าเป็นชนิดไหน บางชนิดอาจมีพิษทำให้ถึงเสียชีวิตได้

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ที่มา : ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์