ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์กับโควิด-19

ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์กับโควิด-19

แอลกอฮอล์ล้างมือ (Antiseptic) และแอลกอฮอล์ทำความสะอาดพื้นผิว (Disinfectant) ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 70-90 โดยปริมาตร สามารถช่วยป้องกันและทำลายเชื้อโรคโควิด-19 เชื้อแบคทีเรีย เชื้อวัณโรค เชื้อรา และไวรัสบางชนิดได้

แอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 70-90 กำลังดี

แอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 70-90 โดยปริมาตร เมื่อละลายกับน้ำจะสามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ชื้อโรคได้ดี ทำให้โปรตีนเสียสภาพ เยื่อหุ้มเซลล์แตก และเข้าไปรบกวนระบบของเชื้อโรค ส่งผลให้เชื้อโรคตาย

ทำไมแอลกอฮอล์ความเข้มข้นสูงเกินไป ถึงฆ่าเชื้อโรคได้ไม่ดี
แอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 91 ขึ้นไป นับว่ามีความเข้มข้นมากเกินไปส่งผลให้โปรตีนด้านนอกของเยื่อหุ้มเซลล์เสียสภาพได้เพียงอย่างเดียวเนื่องจากระเหยเร็ว จึงไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ดังนั้นแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 70 โดยปริมาตร ถือเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ

คำแนะนำจากแพทย์

นอกจากความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมแล้ว การใช้แอลกอฮอล์อย่างถูกวิธีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ เช่น ไม่ควรใช้แอลกอฮอล์กับพื้นผิวสกปรกหรือมีคราบมันมาก หรือไม่ควรรีบเช็ดออกทันที แต่ควรปล่อยให้แอลกอฮอล์ระเหยเอง เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2564
ที่มา : อ. พญ.สุทธิมน ธรรมเตโช