โรคติดเชื้อที่กรวยไตอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

โรคติดเชื้อที่กรวยไตอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

โรคติดเชื้อที่กรวยไต เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ มีปัจจัยเสี่ยงก่อโรค เช่น ภาวะอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ก่อให้เกิดได้ทั้งโรคติดเชื้อที่กรวยตแบบเฉียบพลันหรือแบบเรื้อรัง แต่ส่วนใหญ่มักเป็นแบบเฉียบพลันและพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

อาการ

  • อาเจียน
  • ไข้ขึ้นสูง หนาวสั่น
  • ปวดบริเวณสีข้างหรือขั้นเอวอย่างเฉียบพลัน
  • ปัสสาวะบ่อย ปัสสาว:มีกลิ่นเหม็น สีขุ่นมีเลือดหรือหนองปนมากับปัสสาวะ

หากมีอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาทันที เนื่องจากอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

การวินิจฉัย

  • การตรวจปัสสาวะ เพื่อดูการติดเชื้อ และอาจส่งเพาะเชื้อเพื่อทราบถึงชนิดของเชื้อก่อโรค
  • การตรวจเลือด เพื่อประเมินความรุนแรงของการติดเชื้อ รวมถึงอาจส่งเพาะเชื้อเพื่อประเมินการติดเชื้อในกระแสเลือด

การรักษา

  • อาการไม่รุนแรง อาจรักษาโดยการรับประทานยาฆ่าเชื้อ
  • อาการรุนแรง จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและฉีดยาฆ่าเชื้อ

คำแนะนำจากแพทย์

โรคติดเชื้อที่กรวยไป้องกันได้ด้วยการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว ไม่กลั้นปัสสาวะและปัสสาวะทันทีเมื่อรู้สึกปวด นอนพักผ่อนให้เพียงพอ รักษาสุขอนามัยในการรับประทานอาหารและการขับถ่าย เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์