ชวนหนูน้อยสวมหน้ากากอนามัย

ชวนหนูน้อยสวมหน้ากากอนามัย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องรักษามาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดยธรรมชาติเด็กมักไม่ชอบการสวมหน้ากากอนามัย มีคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองดังนี้

 1. สวมหน้ากากอนามัยให้เด็กดู
  เด็กเล็กสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ปกครองได้ ในกรณีเด็กเล็ก ๆ ที่ยังไม่เข้าใจเหตุผล ผู้ปกครองควรหมั่นฝึกพฤติกรรมและปลูกฝังสุขอนามัยให้เป็นนิสัย
 2. สวมให้ตุ๊กตา
  กรณีที่ผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยให้เด็กดูแล้ว แต่เด็ก ๆ ยังไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัย ผู้ปกครองสามารถลองสวมหน้ากากอนามัยให้กับตุ๊กตาของเด็กเพื่อให้เด็กรู้สึกมีเพื่อน และเกิดกำลังใจในการสวมหน้ากากอนามัย
 3. เลือกขนาด ลวดลายของหน้ากากอนามัย ให้เหมาะกับเด็ก
  การสวมหน้ากากอนามัยที่ทำให้อึดอัด หายใจลำบาก ส่งผลให้เด็กปฏิเสธ แก้ไขด้วยการปรับสายหน้ากากอนามัยให้กระชับ ไม่แน่นและไม่หลวมเกินไป เพราะอาจทำให้หลุดได้ง่าย รวมทั้งการเลือกลายการ์ตูนที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ จะทำให้เด็กอยากสวมหน้กากอนามัยมากขึ้น
 4. ควรชื่นชมและให้กำลังใจเมื่อเด็กสวมหน้ากากอนามัย
  ผู้ปกครองอาจให้รางวัลหรือชมเชยด้วยคำพูด เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กอยากสวมหน้ากากอนามัยต่อไป
 5. ให้ข้อมูลความรู้ด้วยวิธีที่เด็กชื่นชอบ
  อนามัยผ่านการเล่านิทาน หรือผ่านตัวการ์ตูนที่เด็กชื่นชอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล