ลำไส้อักเสบ โรคที่ต้องระวังจากการกิน

ลำไส้อักเสบ โรคที่ต้องระวังจากการกิน

โรคลำไส้อักเสบ เกิดได้จากหลายสาเหตุ 

 • การรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ 
 • ลำไส้อักเสบจากยาปฏิชีวนะ หรืออาจเกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติเป็นเวลานาน ส่งผลให้เยื่อบุผนังลำไส้ใหญ่อักเสบ 

สัญญาณบ่งบอกโรค

 • ถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ หรือเป็นมูกเลือด
 • ถ่ายบ่อย
 • ปวดท้อง บิดเกร็ง
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • มีไข้
 • น้ำหนักลด อ่อนเพลีย 

โรคลำไส้อักเสบ รักษาได้อย่างไรบ้าง ?

 • หาสาเหตุและรักษาตามคำวินิจฉัยจากแพทย์
 • รักษาเพื่อบรรเทาอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อน

ป้องกันโรคลำไส้อักเสบได้อย่างไร ?

 • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และหลากหลาย
 • รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ สะอาด 
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหมักดอง
 • ล้างมือทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังเข้าห้องน้ำ 

ข้อมูลโดย : รศ.(พิเศษ) พญ.สติมัย อนิวรรณน์ 
ฝ่ายอายุรศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566