ภาวะมีบุตรยาก ปัญหาของคนอยากมีลูก

ภาวะมีบุตรยาก ปัญหาของคนอยากมีลูก

ภาวะมีบุตรยาก (Infertility) เป็นภาวะที่คู่สมรสไม่ตั้งครรภ์ โดยที่มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ และไม่มีการคุมกำเนิด จำนวน 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์

  • เป็นระยะเวลา 1 ปี ในเพศหญิงที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี
  • เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 35 ปี

เมื่อไหร่ที่ควรเข้ารับคำปรึกษาภาวะมีบุตรยาก

  1. ก่อนแต่งงานหรือเมื่อวางแผนจะมีบุตร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร แพทย์จะทำการ
  • ซักประวัติและตรวจร่างกายทั้งสามีและภรรยา
  • ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อต่าง ๆ
  • ตรวจภายใน อัลตราซาวนด์มดลูกและรังไข่ และคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  1. เริ่มสงสัยว่ามีภาวะมีบุตรยากหรือมีสัญญาณของภาวะมีบุตรยาก ได้แก่
  • ฝ่ายหญิงอายุน้อยกว่า 35 ปี ยังไม่ตั้งครรภ์หลังพยายามมีบุตรมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี
  • ฝ่ายหญิงอายุมากกว่า 35 ปี ยังไม่ตั้งครรภ์หลังพยายามมีบุตรมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน
  • ฝ่ายหญิงอายุมากกว่า 40 ปี หรือกรณีทราบว่ามีความผิดปกติบางอย่างมาก่อน เช่น มีภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง หรือ มีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือฝ่ายชายมีความผิดปกติของน้ำอสุจิ ควรตรวจประเมินทันทีเมื่อต้องการมีบุตร

ข้อมูลโดย : อ.พญ.ชนกานต์ สืบถวิลกุล
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567