ยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

ยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

ยาภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นยากลุ่มใหม่ที่ทางการแพทย์ใช้ในการรักษามะเร็ง โดยกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถจดจำ ต่อสู้ และฆ่าเซลล์มะเร็งได้
ยาภูมิคุ้มกันบำบัดมีหลายประเภท แต่ชนิดที่มีการนำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งอย่างแพร่หลาย คือ ยายับยั้งการทำงานที่อิมมูนเช็กพอยต์ (Immune Checkpoint Inhibitors) 
ปัจจุบันมีการนำยาภูมิคุ้มกันบำบัดมาใช้ในมะเร็งระยะแพร่กระจาย โดยอาจให้เป็นยาเดี่ยวหรือให้ร่วมกับยาเคมีบำบัด หรือให้ร่วมกับยามุ่งเป้า เพื่อคาดหวังผลในการรักษาที่ดียิ่งขึ้น
ยาภูมิคุ้มกันบำบัด มีใช้ในโรคมะเร็งหลายชนิด ได้แก่
มะเร็งศีรษะและคอ
มะเร็งเต้านมชนิดไม่พบตัวรับฮอร์โมนและเฮอร์ทู
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งตับ
มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งตับและท่อน้ำดี
มะเร็งปอด
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งไต
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งลำไส้
มะเร็งเยื่อบุทางเดินปัสสาวะ
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งที่มีการกลายพันธุ์ของยีนพันธุกรรมสูง

*** มะเร็งเป็นโรคที่มีอาการ และลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด ***

ข้อมูลโดย : อ.พญ.ณัฏยา ตียพันธ์
หน่วยมะเร็งวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2567