รู้เท่าทัน โรคหัวใจ  สัญญาณไหนบอกโรค?

รู้เท่าทัน โรคหัวใจ  สัญญาณไหนบอกโรค?

หัวใจ เป็นอวัยวะสำคัญ มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย 

โรคหัวใจ แบ่งได้หลายประเภทตามโครงสร้างหรือการทำงานที่ผิดปกติ 

ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคลิ้นหัวใจ และ โรคเยื่อหุ้มหัวใจ

สัญญาณเตือนโรคหัวใจ

 • เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก มีอาการปวดร้าวขึ้นกรามด้านซ้าย อาจร้าวไปถึงท้องแขนด้านซ้ายหรือบริเวณท้อง 
 • หน้ามืด อาจเป็นลมหมดสติ หรือวูบไม่รู้สึกตัว
 • มีอาการใจสั่น ใจเต้นรัว แรง และเร็ว 
 • หอบ เหนื่อยง่ายผิดปกติ นอนราบไม่ได้ หรือนอนกลางคืนแล้วต้องตื่นมานั่งหอบ
 • ขาบวมผิดปกติ โดยเฉพาะบริเวณหน้าแข้ง หรือปลายเท้าทั้งสองข้าง 

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

 • โรคเบาหวาน 
 • โรคความดันโลหิตสูง 
 • ไขมันในเลือดสูง 
 • โรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักมาก
 • สูบบุหรี่ 
 • พันธุกรรม ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ

การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคหัวใจ

 • เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ลดหวาน มัน เค็ม
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน
 • งดสูบบุหรี่
 • หากมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งและพบแพทย์ตามนัดอย่างเคร่งครัด
 • พักผ่อนให้เพียงพอ

ข้อมูลโดย : อ.พญ.สุภาณี สินเพิ่มสุขสกุล 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2566