โรคมะเร็งศีรษะและลำคอต้องระวัง

โรคมะเร็งศีรษะและลำคอต้องระวัง

1 ใน 10 ของโรคมะเร็ง ที่พบบ่อย อัตราการตายสูงถึงร้อยละ 60

การป้องกันไม่ให้เกิดโรคเป็นวิธีการที่ดีที่สุด

  • หลีกเลี่ยงหรือลดการสัมผัสกับสารก่อมะเร็งต่าง ๆ เช่น บุหรี่ แอลกอฮอล์
  • ลดการรับประทานอาหารหมักดอง
  • ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้ดี และผู้ที่ใส่ฟันปลอมควรหมั่นตรวจเช็กสม่ำเสมอไม่ให้ฟันปลอมหลวม เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งช่องปาก
  • ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งคอหอยส่วนปาก
  • หากพบอาการที่สงสัยว่าผิดปกติของร่างกายให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.วิศรุต สามัคคีธรรม
ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา