นอนกัดฟัน อันตรายที่ทำร้ายสุขภาพฟัน

นอนกัดฟัน อันตรายที่ทำร้ายสุขภาพฟัน

“การนอนกัดฟัน” คือ การทำงานของกล้ามเนื้อบดเคี้ยวซ้ำๆ ขณะหลับ เป็นผลทำให้มีการบดหรือขบเน้นฟันขณะหลับ ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวว่าตนเองมีการนอนกัดฟัน
พบได้บ่อยในวัยเด็ก ร้อยละ 15-40
และในวัยผู้ใหญ่ ร้อยละ 8-10

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการนอนกัดฟันที่พบบ่อย

 • มีโรคความผิดปกติจากการหลับอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ภาวะนอนละเมอ
 • การดื่มสุราหรือกาแฟ การสูบบุหรี่
 • ภาวะเครียดและวิตกกังวล
 • โรคทางระบบประสาท
 • ประวัติในครอบครัวมีการนอนกัดฟัน

อาการแบบไหนที่ควรพบแพทย์

 1. ปวดขากรรไกร
 2. ปวดศีรษะ
 3. เสียวฟัน
 4. ฟันสึก ฟันโยก
 5. มีแผลในปาก หรือกระพุ้งแก้ม
 6. มีอาการนอนละเมอร่วมด้วย
 7. คนใกล้ตัวบอกว่านอนกัดฟัน

ขั้นตอนวินิจฉัย และวิธีการรักษา

 • พบแพทย์ หรือทันตแพทย์ เพื่อซักประวัติและตรวจร่างกาย
 • แพทย์พิจารณาส่งตรวจการนอนหลับ (polysomnography) หรือ sleep test หากสงสัยว่ามีโรคความผิดปกติจากการหลับอื่น ๆร่วมด้วย เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ภาวะนอนละเมอ เป็นต้น
 • การรักษา: การมีสุขอนามัยที่ดีในการนอน การใส่เฝือกสบฟัน การรักษาด้วยยา เป็นต้น

ข้อมูลโดย อ.พญ.บุษราคัม ชัยทัศนีย์
ศูนย์นิทราเวช
ข้อมูล ณ วันที่ : 27 มีนาคม 2567