ต้อหิน ภัยเงียบที่อาจใกล้ตัวกว่าที่คิด

ต้อหิน ภัยเงียบที่อาจใกล้ตัวกว่าที่คิด

โรคต้อหิน เป็นภาวะเสื่อมของเส้นประสาทตา มักสัมพันธ์กับภาวะความดันในลูกตาสูงผิดปกติจนเกิดการทำลายเส้นประสาทตาและส่งผลต่อการมองเห็นในที่สุด 

ต้อหินเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของภาวะตาบอดถาวรที่พบได้บ่อย คนไทยกว่า 2 ล้านคนและคนทั่วโลกกว่า 76 ล้านคนป่วยด้วยโรคนี้  

โรคต้อหินในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ

โรคต้อหินจะมีอาการตามัวก็ต่อเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้าย ดังนั้นการตรวจคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงจะทำให้ตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้น สามารถรักษาและป้องกันภาวะตาบอดจากต้อหินได้

กลุ่มเสี่ยงโรคต้อหิน

  • อายุ 40 ปีขึ้นไป 
  • มีญาติสายตรงที่เป็นต้อหิน 
  • สายตาสั้นหรือยาวมาก 
  • เคยมีอุบัติเหตุทางตา 
  • ใช้ยาสเตียรอยด์เป็นประจำ

*ผู้มีความเสี่ยงควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โรคต้อหิน รักษาและควบคุมได้

โรคต้อหินสามารถรักษาและควบคุมได้ ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

  1. การใช้ยาหยอดลดความดันลูกตาตามใบสั่งแพทย์  
  2. การเลเซอร์เพื่อลดความดันลูกตา 
  3. การผ่าตัดระบายน้ำลูกตา 

**สมุนไพร อาหารเสริมและการนวดตา ไม่สามารถรักษาโรคต้อหินได้**

ข้อมูลโดย : อ.พญ.สุณี จันทร์แสงเพ็ชร์ 
ฝ่ายจักษุวิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2566