ทำความรู้จักอาการจมูกไม่ได้กลิ่น

ทำความรู้จักอาการจมูกไม่ได้กลิ่น

อาการจมูกไม่ได้รับกลิ่นเกิดจากการสูญเสียการรับกลิ่นแบบปลายประสาทเสื่อมหรือการอุดต้นของช่องจมูกบริเวณรับกลิ่นในโพรงจมูก ดังนั้น การที่จมูกไม่ได้กลิ่นจึงไม่ได้เกิดจากโรคโควิด-19 เพียงโรคเดียว

สาเหตุที่ทำให้จมูกไม่ได้กลิ่น

  1. การอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูกโพรงไซนัส
  2. ปลายประสาทอักเสบโดยเฉพาะอุบัติเหตุบริเวณศีรษะ ส่งผลให้การรับกลิ่นมีความผิดปกติ
  3. การสูดดมสารเคมีบางชนิดเป็นเวลานาน เช่น สารฟอร์มาลีน อาจทำให้ปลายประสาทบางส่วนอักเสบ ส่งผลให้ความสามารถในการรับกลิ่นลดลงหรือสูญเสียไป
  4. อายุที่เพิ่มขึ้น หรือโรคทางสมองบางชนิด เช่น โรคพาร์กินสันโรคอัลไซเมอร์ อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของการรับกลิ่นลดลง
  5. ความผิดปกติแต่กำเนิดผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีปลายประสาทรับกลิ่นหรือมีความผิดปกติที่ปลายประสาทรับกลิ่นแต่กำเนิด
  6. การติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อไวรัสส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการรับกลิ่น

คำแนะนำจากแพทย์
หากมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นควรปรึกษาแพทย์ เนื่องจากมีทั้งสาเหตุที่รักษาได้และสาเหตุที่รักษาไม่ได้ ควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย รวมถึงป้องกันอุบัติเหตุที่จะกระทบกระเทือนศีรษะ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร