ล้อมวงกินข้าวเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19

ล้อมวงกินข้าวเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อพบว่าเกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกันที่ทำให้เชื้อแพร่กระจายและติดต่อได้ง่าย เนื่องจากเวลารับประทานอาหารต้องถอดหน้ากากอนามัยและอาจมีการสนทนาระหว่างมื้ออาหารทำให้มีโอกาสรับเชื้อได้มากขึ้น

พฤติกรรมเสี่ยงระหว่างรับประทานอาหารร่วมกัน

การสนทนากันระหว่างรับประทานอาหาร ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผ่านละอองน้ำลายขณะพูดคุย

การหันหน้าเข้าหากันขณะรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องจากไม่มีการเว้นระยะห่างในโต๊ะรับประทานอาหาร ทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อสูง

การใช้ภาชนะรับประทานอาหารร่วมกัน เช่น ช้อนกลางจาน แก้ว หรือการเผลอใช้ช้อนตนเองตักอาหารจากจานอื่น ทำให้เสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19

คำแนะนำจากแพทย์

  • ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร
  • ไม่ควรรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล