โรคกลัวรู

โรคกลัวรู

โรคกลัวรู (Try pophobia) เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคเกี่ยวกับความกลัว (Specific phobia)มีอาการ คือ ความรู้สึกอึดอัด ขยะแขยง กลัว เกลียด ไม่สบายใจ เมื่อพบเห็นพื้นผิวของวัตถุที่มีลักษณะเป็นรู หลุม ช่องกลม ๆ เช่น รังผึ้ง ฝักเมล็ดบัว ปะการัง ฟองน้ำ ฟองสบู่ ผิวหนังของสัตว์ เป็นต้น

อาการ

  • รู้สึกกระวนกระวาย
  • มีอาการกรีดร้อง ร้องไห้ โวยวาย
  • มีอาการตกใจ แน่นิ่ง

โดยอาการจะเกิดขึ้นอย่างทันทีเมื่อเห็นรูบนพื้นผิววัตถุต่าง ๆ ที่ตนเองกลัว ทำให้พยายามหลีกเลี่ยงโอกาสการเผชิญหน้ากับสิ่งนั้น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการขึ้นซ้ำอีก

วิธีรับมือกับโรคกลัวรู

  1. ฝึกผ่อนคลายร่างกายเมื่อตกอยู่ในอาการกลัว เช่น ควบคุมการหายใจ ขยับร่างกายช้า ๆอย่างเป็นจังหวะ
  2. พยายามเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัว ควบคู่กับการผ่อนคลายเพื่อให้ร่างกายเกิดการเรียนรู้ใหม่และบรรเทาความกลัวลง
  3. หากอาการไม่ดีขึ้น หรือเป็นปัญหารบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถมาพบจิตแพทย์เพื่อรับการรักษา

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.สรวิศ วัยนิพิฐพงษ์