“สุขภาพหู” ต้องดูแลให้ถูกวิธี ส่งผลดีต่อการได้ยิน

“สุขภาพหู” ต้องดูแลให้ถูกวิธี ส่งผลดีต่อการได้ยิน

การละเลยการดูแล “สุขภาพหู”  อาจทำให้ประสาทหูเสื่อมไว ประสิทธิภาพการได้ยินลดลง

  • การรับรู้ การสื่อสารคลาดเคลื่อน 
  • สูญเสียความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้อื่น
  • ขาดการกระตุ้นสมอง เพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองถึง 2 เท่า

ดูแลหูอย่างไร ไม่ให้ประสาทหูเสื่อมไว

  • หลีกเลี่ยงเสียงดัง หรือใส่อุปกรณ์ป้องกันหูเมื่ออยู่ในที่เสียงดัง
  • จำกัดความดังของเสียง
  • ควบคุมโรคประจำตัวเช่นเบาหวาน และ งดสูบบุหรี่
  • งดยาบางประเภทที่เป็นส่งผลร้ายต่อหู 
  • หากเกิดความผิดปกติในการได้ยิน ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที 

การดูแลสุขภาพหูของตนเองอย่างถูกวิธีนั้น นอกจากจะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นแล้ว ยังเป็นวิธีที่ช่วยปกป้องสมอง ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อีกด้วย 

ข้อมูลโดย : อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร 
ฝ่ายโสต ศอ นาสิก วิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2566