ทำกิจกรรมกลางแจ้ง แดดแรง ระวังฮีทสโตรก

ทำกิจกรรมกลางแจ้ง แดดแรง ระวังฮีทสโตรก

ฮีทสโตรก หรือโรคลมแดด ภาวะที่ความร้อนในร่างกายสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ระบบประสาททำงานผิดปกติ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการเหล่านี้ในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด หากไม่รู้เท่าทันอาการ และวิธีป้องกันที่ถูกต้อง อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

สาเหตุของโรคฮีทสโตรก

 • อุณหภูมิที่สูงเกินไป
 • การใส่เสื้อผ้าหนาเกินไป ไม่สามารถระบายอากาศได้ดี
 • ออกกำลังกายอย่างหนักและต่อเนื่อง
 • ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

อาการของโรคฮีทสโตรก

 • หน้ามืด ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ
 • มีอาการชักเกร็ง
 • เป็นลมหมดสติ
 • ต่อมเหงื่อทำงานผิดปกติ เหงื่อออกมาก หรือไม่มีเหงื่อออก
 • อุณหภูมิร่างกายสูง ไข้ขึ้น

วิธีการดูแลตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงฮีทสโตรก

 • สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี
 • ดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 • หากรู้สึกว่าเกิดความผิดปกติของร่างกาย ขณะออกกำลังกายควรหยุดพัก
  หากพบความผิดปกติของร่างกาย หรือพบเห็นผู้ที่มีอาการ สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ในกรณีที่ผู้ป่วยยังรู้สึกตัว เช่น พาผู้ป่วยเข้าที่ร่ม ถอดเสื้อผ้าเพื่อระบายความร้อนให้กับผู้ป่วย และแจ้งหมายเลขฉุกเฉิน 1669 เพื่อให้รถพยาบาลมาช่วยเหลือได้ทันท่วงที

เรื่อง : อ.นพ.อรรถสิทธิ์ โคมินทร์
ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูล ณ วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2567