โรคที่เกิดจากการนั่ง

โรคที่เกิดจากการนั่ง

การนั่งเป็นระยะเวลายาวนาน มีผลต่อสุขภาพอย่างไร?

  • สัมพันธ์กับน้ำหนักตัว รอบเอว ระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้น
  • เพิ่มโอกาสเป็นโรคอ้วนลงพุง เบาหวาน และโรคหัวใจ
  • ก่อให้เกิดอาการปวดหลัง ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) 


ป้องกันโรคที่เกิดจากการนั่งเป็นระยะเวลานาน ๆ
ด้วยการเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน

  • ลุกไปเดิน หรือยืดเส้นยืดสายช่วงสั้น ๆ ทุก ๆ 30 นาที ที่นั่งทำงาน
  • เดิน 10 – 15 นาที หลังรับประทานอาหารกลางวัน
  • เดินไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน แทนการส่งข้อความหรืออีเมล
  • เดินขึ้นบันได แทนการใช้ลิฟต์
  • ลองหาโอกาสเดิน แทนการใช้รถ เมื่อต้องเดินทางในระยะใกล้ ๆ

ข้อมูลโดย อ.พญ.ณิชกานต์ หลายชูไทย 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566