รู้จัก เข้าใจ และรับมือ ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

รู้จัก เข้าใจ และรับมือ ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน คือภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ผู้ที่เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 

ภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลัน​

  • ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ 
  • ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงรุนแรง
  • ภาวะเลือดเป็นกรด 

โดยทั้ง 3 อาการเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ภาวะแทรกซ้อนแบบเรื้อรัง มักเกิดในระยะยาว โดยส่วนใหญ่เป็นความเสื่อมของเส้นเลือดตามอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น เส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดสมองตีบ ไตเรื้อรัง เบาหวานขึ้นตา ปลายประสาทเสื่อม มีแผลเรื้อรังที่ขา เป็นต้น

การดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวาน

  • ควบคุมระดับน้ำตาล ความดันโลหิต ไขมันในเลือด และน้ำหนักตัว ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
  • รับประทานอาหารที่เหมาะสม ทั้งชนิดและปริมาณ จำกัดอาหารจำพวก ข้าว แป้ง เครื่องดื่มมีน้ำตาล ขนมหวาน เบเกอรี่ รวมถึงรับประทานผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสม 
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • กรณีที่มียา ควรรับประทานยาหรือฉีดยาสม่ำเสมอ 

ข้อมูลโดย : อ.พญ.ณิชกานต์ หลายชูไทย 

ฝ่ายอายุรศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2566