โรคเบาหวาน รู้ทัน ป้องกันได้

โรคเบาหวาน รู้ทัน ป้องกันได้


คนไทยทุกๆ 10 คน เป็นเบาหวาน 1 คน”

ดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน  

  • ลดอาหาร หวาน-มัน-เค็ม  
  • เพิ่มสัดส่วนการรับประทานผัก ผลไม้ และธัญพืชต่างๆ  
  • ไม่สูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน  
  • ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง  
  • ตรวจสุขภาพประจำปี โดยอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานทุกปี

ข้อมูลโดย  อ.พญ.ณิชกานต์ หลายชูไทย 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566