วัคซีนโควิด-19กับสตรีที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร

วัคซีนโควิด-19กับสตรีที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร

สตรีตั้งครรภ์หากติดเชื้อโควิด-19 มีความเสี่ยงที่จะนอนโรงพยาบาล อาจเป็นหนักจนต้องนอนในหอผู้ป่วยวิกฤต ใส่เครื่องช่วยหายใจและคลอดก่อนกำหนด ส่งผลให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์ได้ ดังนั้นจึงควรได้รับวัคซีนโรคโควิด-19

สตรีให้นมบุตรสามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้เช่นกัน

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์

  1. สตรีตั้งครรภ์สามารถรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ ตั้งแต่อายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์ขึ้นไป จนครบกำหนดคลอด
  2. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนรับวัคซีน ในรายที่มีภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด สามารถรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ โดยเลือกวัคซีนชนิดที่อาจทำให้เกิดอาการไข้ได้น้อย
  3. หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากมีไข้หรือปวดเมื่อย สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้
  4. วัคซีนป้องกันโรคโควิด-1 9 ทุกชนิด สามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคได้ ทำให้ลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกช้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากติดเชื้อในขณะตั้งครรภ์
  5. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-14 ในสตรีตั้งครรภ์ มีความปลอดภัยต่อมารดา และทารกในครรภ์ และอาจส่งผ่านภูมิคุ้มกันไปยังทารกในครรภ์ได้

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในสตรีให้นมบุตร

  • กรณีสตรีหลังคลอดยังไม่ได้รับวัคนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถเข้ารับวัคซีนได้หลังจากคลอดทันทีตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาล
  • วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถฉีดให้มารดาระหว่างให้นมบุตรเพื่อป้องกันมารดาได้ โดยพบว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจะถูกส่งไปยังบุตรผ่านทางน้ำนม ซึ่งอาจช่วยป้องกันทารกได้

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.สุสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา