โรคเกี่ยวกับหูที่พบบ่อย รู้ก่อน ป้องกันก่อน

โรคเกี่ยวกับหูที่พบบ่อย รู้ก่อน ป้องกันก่อน

 “หู” เป็นอวัยวะสำคัญ มีหน้าที่ในการได้ยินเสียงและการทรงตัวของร่างกาย หากการทำงานของหูผิดปกติย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน บั่นทอนคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลได้

โรคเกี่ยวกับหูที่พบบ่อย

1. น้ำในหูไม่เท่ากัน

เกิดจากการที่ร่างกายสร้างน้ำในหูชั้นในมากผิดปกติ หรือมีการระบายน้ำในหูได้น้อยลง มักเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ

อาการ

  • เวียนศีรษะ บ้านหมุน เป็นเวลา 20 นาทีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง 
  • มีอาการบ้านหมุนมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป 
  • มีระดับการได้ยินลดลงในหูข้างที่เป็นโรค โดยจะสูญเสียการได้ยินเสียงที่ความถี่ต่ำ (เสียงทุ้ม) ระดับการได้ยินขึ้น ๆ ลง ๆ
  • มีเสียงรบกวนในหูลักษณะต่าง ๆ อาจดังบ้าง เบาบ้าง 
  • มีอาการแน่นหู หูอื้อ 

2. ตะกอนหินปูนในหูหลุด

เกิดจากผลึกหินปูนในหูชั้นใน ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาการทรงตัวของร่างกาย มีการเคลื่อนหลุดออกจากตำแหน่งเดิม 

อาการ

เมื่อเคลื่อนไหวร่างกายในท่าต่าง ๆ หินปูนที่หลุดออกมาจะกลิ้งไปตามการขยับของศีรษะ ส่งผลให้เกิดอาการเวียนหัว บ้านหมุน สัมพันธ์กับการขยับศีรษะหรือเปลี่ยนท่าทาง โดยระยะเวลาในการเกิดอาการบ้านหมุนส่วนใหญ่ไม่เกิน 1 นาที โดยที่การได้ยินยังเป็นปกติ

3. การสูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อม

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ระดับการได้ยินลดลงอาจเกิดขึ้นตามวัย และยากที่จะฟื้นตัวกลับมาเหมือนเดิมได้ โดยเกิดจากความเสื่อมสภาพของประสาทหูชั้นใน นอกจากนี้อาจเกิดจากหูชั้นกลางอักเสบติดเชื้อเรื้อรัง การสัมผัสเสียงดังมาก ๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ก็สามารถทำให้สูญเสียการได้ยินได้เช่นกัน

อาการ

  • การได้ยินลดลง 
  • ในบางรายอาจมีอาการเสียงรบกวนในหู (Tinnitus) เช่น เสียงวี้ด เสียงคล้ายจิ้งหรีด หรือเสียงหึ่ง ๆ ซ่า ๆ เป็นต้น

4. ประสาทหูเสื่อมฉับพลัน

เป็นอีกหนึ่งในโรคทางหูที่สร้างความวิตกกังวลแก่ผู้ป่วยอย่างมาก มักเกิดกับหูข้างใดข้างหนึ่ง การสูญเสียการได้ยินเกิดขึ้นทันที หรือที่เรียกว่า “หูดับ” มักไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ผู้ที่ประสาทหูเสื่อมฉับพลันมีโอกาสหายได้ หากมาพบแพทย์หู​ คอ จมูก และได้รับการรักษาในเวลาที่รวดเร็ว

อาการ

  • ได้ยินเสียงเบาลงทันทีในระยะเวลา 72 ชั่วโมง 
  • บางรายอาจมีเสียงรบกวนในหู 
  • บางรายมีอาการเวียนศีรษะร่วมด้วย

เรื่อง : ผศ.พญ.ภาณินี จารุศรีพันธุ์
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 เมษายน 2566
ที่มา : https://www.chula.ac.th/highlight/60964/