เช็กลิสต์ การอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างปลอดภัย

เช็กลิสต์ การอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างปลอดภัย
  • การรับประทานอาหารร่วมกันโดยใช้ช้อนกลาง
  • การโดยสารร่วมทางในพาหนะคันเดียวกัน
  • การกอด หรือสัมผัสโดนตัวกัน โดยไม่มีการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง
  • การใช้อุปกรณ์หรือสิ่งของร่วมกัน เช่น เครื่องออกกำลังกาย ครีมอาบน้ำ สบู่
  • การใช้ห้องน้ำต่อกัน โดยรักษาความสะอาดสม่ำเสมอ

ผู้ที่อาศัยร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เช่น วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด เป็นต้น หากมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ควรแยกการใช้ชีวิตจนกว่าจะหายดี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.นันทนา จำปา
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก