เช็กลิสต์ 4 วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงวัย

เช็กลิสต์ 4 วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงวัย

วัคซีนในผู้สูงอายุมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวัยที่ภูมิคุ้มกันต่อโรคต่าง ๆ ลดลงเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตได้

วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีดมีอะไรบ้าง

 1. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
  ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมีอายุ 65 ปีขึ้นไปควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ดูแลสุขอนามัย ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในสถานที่ที่ผู้คนแออัดคับคั่ง
 2. วันซีนป้องกันโรคงูสวัด
  ผู้สูงวัยควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัดเพื่อลดโอกาสติดเชื้อหรือลดความรุนแรงของโรค ในปัจจุบันมีวัคซีน2ประเภท คือ วัคซีนชนิดเชื้อเป็น ซึ่งฉีด 1 ครั้ง และ วัคซีนชนิดซับยูนิต ซึ่งฉีด 2ครั้ง ห่างกัน2-6เดือน
 3. วัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีบ
  ผู้สูงวัยควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีบ 1 เข็มเข้ากล้ามเนื้อ และฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 1 ครั้งทุก ๆ 10 ปี สามารถเลือกฉีดเป็นวัคซีนรวมบาดทะยัก คอตีบและไอกรนได้เช่นกัน
 4. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส
  โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ทำให้เกิดปอดอักเสบ นำไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือด หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตได้

ผู้สูงวัยตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไปควรรับการฉีดวัคซีนชนิด PCV13 หรือ PCV15 1 เข็ม และตามด้วยชนิด PPSV23 อีก 1 เข็ม ห่างกัน 1 ปี

ข้อมูลโดย อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช
เวชศาสตร์ครอบครัว
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2567