เช็กก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เช็กก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยารักษาโรคประจำตัวที่รับประทาน ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานเอง
  2. ผลิตภัณฑ์ควรระบุส่วนประกอบและสถานที่ผลิตให้ชัดเจน
  3. ต้องตรวจสอบการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
  4. ตรวจสอบหลักฐานการอนุญาต เช่น เครื่องหมาย อย. ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกครั้ง
  5. รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำโฆษณา หากพบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาเกินจริง
  6. ที่ผิดกฎหมาย หรือโฆษณาสรรพคุณไม่ส่งต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริง เพื่อลดจำนวนคนที่อาจตกเป็นเหยื่อ

คำแนะนำจากแพทย์

ก่อนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ควรหาช้อมูลและทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อย่างถี่ถ้วนเพราะหากซื้อมาใช้หรือรับประทานเอง อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.สุทธิมน ธรรมเตโช