ผู้ป่วยมะเร็งกับการรับประทานอาหารที่มีโปรตีน

ผู้ป่วยมะเร็งกับการรับประทานอาหารที่มีโปรตีน

ผู้ที่รับยาเคมีบำบัด ฉายรังสี หรือผ่าตัด จำเป็นต้องได้รับอาหารที่มีโปรตีนสูง
อาหารที่มีโปรตีนสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ นม ไข่ขาว อาหารทางการแพทย์ จะช่วยในการซ่อมแซมร่างกายระหว่างการรักษา และบำรุงเม็ดเลือดขาวได้
การรับประทานโปรตีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทำให้ร่างกายแข็งแรงต้านมะเร็ง โดยอาหารควรปรุงให้สุก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อผ่านทางอาหาร
ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

  • หมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
  • รับประทานอาหารครบ 5 หมู่
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • เลือกรับประทานอาหารให้หลากหลาย ไม่รับประทานอาหารซ้ำ ๆ

มะเร็งไม่เลือกว่าจะใช้พลังงานจากสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นพิเศษในทางการแพทย์แผนปัจจุบันจึงไม่มีอาหารแสลง

ผู้ป่วยควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และเลี่ยงอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก อาหารรมควัน แฮม ของปิ้งย่าง อาหารหมักดอง อาหารปรุงไม่สุกสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือทางเดินอาหาร ควรรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง ซึ่งจะช่วยให้ระบบขับถ่ายดี ป้องกันการเป็นมะเร็งแห่งที่ 2 ได้

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล