ผู้ป่วยโควิด-19 บริจาคโลหิต ได้หรือไม่

ผู้ป่วยโควิด-19 บริจาคโลหิต ได้หรือไม่

ตอบ :

ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ต้องได้รับการตรวจยืนยันว่าไม่พบเชื้อแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์

หากผู้บริจาคโลหิตได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 หลังการบริจาคแล้วควรแจ้งหน่วยงานที่รับบริจาคทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564
ที่มา อ. พญ.นันทนา จำปา
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก