ก่อนวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน

ก่อนวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน

การวัดความดันโลหิตที่บ้านอย่างถูกต้องจะทำให้ได้ค่าวัดที่แม่นยำ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย การวินิจฉัยโรคของแพทย์ หรือการปรับยาความดันโลหิต

การวัดความดันโลหิตที่บ้าน ควรเลือกใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัลที่สามารถอ่านค่าได้ง่ายและผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว

ข้อปฏิบัติก่อนวัดความดันโลหิต 

  • นั่งพัก 3 – 5 นาที นั่งในท่าที่ปล่อยตัวตามสบาย หลังพิงพนัก วางเท้าทั้งสองข้างราบพื้น ไม่ไขว่ห้าง 
  • วางแขนบนโต๊ะเรียบ พันผ้ารัดแขน (Arm Cuff) ให้อยู่ระดับเดียวกับหัวใจ

ข้อควรระวัง

  • งดดื่มชา กาแฟ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
  • ไม่สูบบุหรี่ก่อนวัดความดันอย่างน้อย 30 นาที 

เวลาในการวัดความดันโลหิต

  • วัดความดันโลหิตวันละ 2 ช่วงเวลา
  • ช่วงเช้าหลังตื่นนอนและก่อนรับประทานยาลดความดันโลหิต 
  • ช่วงเย็นก่อนเข้านอน
  • ควรวัดช่วงเวลาละ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 1 นาที 
  • วัดต่อเนื่องกัน 3-7 วันในหนึ่งเดือนและจดบันทึกไว้ นำบันทึกมาด้วยเมื่อต้องพบแพทย์ 

ผศ. พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง
ฝ่ายอายุรศาสตร์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566