คำแนะนำเจ้าหน้าที่เก็บขยะในช่วงโควิด-19

คำแนะนำเจ้าหน้าที่เก็บขยะในช่วงโควิด-19

เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่ออกจากบ้านและกักตัวตามนโยบายอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทำให้มีขยะจากครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงโควิด-19 เจ้าหน้าที่เก็บขยะจึงต้องทำงานอย่างหนักและมีความเสี่ยงสูงขึ้นเพราะมีขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น มีคำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ดังนี้

  1. จัดให้มีจุดคัดกรองเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเข้างาน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ และทำแบบประเมินอาการความเสี่ยง เช่น มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย ไอ เจ็บคอ
  2. แต่งกายรัดกุม ได้แก่ สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว
  3. สวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างมิดชิด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง หน้ากากป้องกันใบหน้า (Face shield) และสวมหมวกอนามัยคลุมผมทั้งผู้ชายและผู้หญิง
  4. พกแอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ เพื่อล้างมือหรือฉีดพ่นที่ขยะติดเชื้อในพื้นที่สีแดง
  5. สังเกตและระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษชำระถุงมือยาง โดยไม่ควรใช้มือสัมผัสโดยตรง แต่ควรใช้ที่คีบเพื่อหนีบขยะติดเชื้อ
  6. การเก็บขยะในพื้นที่เสี่ยง ควรให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะสวมใส่ชุด PPE เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ตามมาตรฐาน จนกว่าจะได้รับแจ้งให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย
  7. เมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จให้รีบอาบน้ำ สระผม ทำความสะอาดร่างกายทันที และเมื่อกลับถึงที่พักอาศัยควรอาบน้ำอีกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจายสู่สมาชิกในครอบครัว

คำแนะนำการทิ้งขยะสำหรับประชาชน

  • การทิ้งขยะติดเชื้อควรมัดปากถุงขยะให้มิดชิดและเช็ดปากถุงทั้ง 2 ชั้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมปิดฝาถังขยะให้สนิท
  • ทิ้งขยะติดเชื้อลงในถังขยะสีแดงของเทศบาล เพื่อลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่
  • หากไม่มีถังขยะสีแดง ควรทำสัญลักษณ์ที่ถุงขยะติดเชื้อและแยกจากกองขยะทั่วไป เช่น การผูกเชือกสีแดงเขียนป้ายข้อความ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564
ที่มา : รศ.(พิเศษ) นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล