ภาวะใตวายเฉียบพลัน

ภาวะใตวายเฉียบพลัน

ภาวะไตวายเฉียบพลัน เกิดจากใตสูญเสียความสามารถในการกรองของเสียและขับน้ำส่วนเกินออกจากระบบทางเดินปัสสาวะอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยมักมีอาการปัสสาวะผิดปกติ ปัสสาวะออกน้อยลง เป็นต้น

สาหตุ

  1. ภาวะช็อกจากอาการหัวใจล้มเหลวติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นต้น
  2. ร่างกายสูญเสียน้ำในปริมาณมาก เช่น การตกเลือด ท้องเสีย หรืออาเจียนอย่างรุนแรง
  3. การเป็นโรคไตอักเสบเฉียบพลัน
  4. รับประทานยานอกเหนือจากที่แพทย์สั่ง ซึ่งมีผลเสียต่อไต เช่น ยาชุดแก้ปวด ยาสมุนไพร
  5. การรับประทานอาหารบางชนิดมากเกินไป เช่น น้ำมะเฟือง ผักปวยเล้ง ตะลิงปลิง แครนเบอรี่

อาการ

  • อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน
  • ปัสสาวะออกน้อยลง หากมีอาการรุนแรง จะปัสสาวะน้อยกว่า 500 มิลลิลิตรต่อวัน

คำแนะนำจากแพทย์

ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาและสมุนไพร หากต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ ควรตรวจสุขภาพประจำปี หมั่นสังเกตอาการผิดปกติ หากมีอาการน่าสงสัยให้รีบมาพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นให้หายเป็นปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์