3 กลุ่มเสี่ยง เอ็นข้อมืออักเสบ

3 กลุ่มเสี่ยง เอ็นข้อมืออักเสบ
  1. ผู้หญิง โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
  2. ผู้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน รูมาตอยด์
  3. กลุ่มคนที่ใช้งานข้อมือหนัก หรือมีการบิดหมุนข้อมือเป็นประจำ เช่น พนักงานทำความสะอาด แม่บ้าน เจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร

ทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเอ็นข้อมืออักเสบได้หากใช้ข้อมือหนัก ๆ ติดต่อกันเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นเล่นมือถือ เล่นเกมส์ ทำความสะอาดบ้าน ซักผ้า บิดผ้า เขียนหนังสือ ผู้ป่วยเอ็นข้อมืออักเสบ จะมีอาการเจ็บ บริเวณเอ็นข้อมือฝั่งด้านนิ้วหัวแม่มือ และปวดมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวนิ้วหัวแม่มือ หรือข้อมือ อาจปวดติดต่อกันเป็นเวลานานจนมีปัญหาต่อการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นเมื่อเริ่มมีอาการควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธี

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : ผศ. นพ.ภพ เหลืองจามีกร
ฝ่ายออร์โธปิดิกส์