วัยเก๋า ท่องโลกดิจิทัล อย่างเข้าใจ

วัยเก๋า ท่องโลกดิจิทัล อย่างเข้าใจ

การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดีย ทำได้ง่ายและสะดวกสบาย ผู้สูงวัยจึงนิยมใช้ช่องทางนี้เพื่อติดตามข่าวสารหรือพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนและครอบครัว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงมิจฉาชีพแฝงตัวมาในสื่อสังคมจำนวนมาก การใช้สื่อสังคมจึงควรระมัดระวัง ดังนี้

  • อย่ารีบหลงเชื่อข้อความหรือเรื่องราวโดยทันที ให้พิจารณาความน่าเชื่อถือแหล่งที่มาของข้อมูล ผู้เขียน วันเวลา
  • ควรค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือ พูดคุยสอบถามกับคนรอบตัวก่อนส่งต่อหรือแชร์ข้อความ
  • เพิ่มความระมัดระวัง หากเป็นสื่อโฆษณาชวนซื้อสินค้า ยา อาหารเสริม หรือการขอรับบริจาคเงิน
  • จำกัดเวลาในการเล่นสื่อสังคม ไม่ควรเล่นติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสายตา กระดูก การนอนหลับ และอารมณ์
  • หาเวลาทำกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมนอกบ้าน และกิจกรรมร่วมกับครอบครัว

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2565
ทีมา : อ. นพ.กรเอก มนัสวานิช และ อ. นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ