3 กลุ่มเสี่ยงระวัง…คุณอาจมีไขมันพอกตับ

3 กลุ่มเสี่ยงระวัง…คุณอาจมีไขมันพอกตับ

โรคไขมันพอกตับถือเป็นภัยเงียบ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการและมักตรวจพบได้โดยบังเอิญ เช่น จากการไปตรวจสุขภาพประจำปี โดยการตรวจอัลตราซาวนด์ในช่องท้อง หากผู้ป่วยมีอาการ มักเป็นอาการที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับ

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังโรคไขมันพอกตับ ได้แก่

  • ภาวะอ้วน
  • ภาวะไขมันในเลือดสูง
  • โรคเบาหวาน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2565
ที่มา : อ. พญ.มณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุล
ฝ่ายสรีรวิทยา