ผมร่วงฉับพลันในผู้ป่วยโควิด-19

ผมร่วงฉับพลันในผู้ป่วยโควิด-19

อาการผมร่วงฉับพลัน (Telogen Efluvium) เป็นหนึ่งในผลที่ตามมาของโรคโควิด-19 (Consequence)สามารถพบได้ในผู้ป่วยหรือผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 ร้อยละ 30 โดยเฉพาะในผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

สาเหตุ

เชื้อโรคโควิด-19 จะทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบในระบบต่าง ๆ เช่น มีใข้สูง ปอดอักเสบ อ่อนเพลียร่างกายทรุดโทรม โดยจะเกิดสารไซโตไคน์ (Cytokines) ภายในร่างกายสูง ซึ่งส่งผลทำให้ระบบบางส่วนในร่างกายถูกทำลายและกิดการอักเสบ เส้นผมจึงเกิดอาการช็อกและร่วง นอกจากนี้สาเหตุยังอาจเกิดปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่

  1. ความเครียดหรือความวิตกกังวล ทั้งขณะที่ป่วยและหายป่วย
  2. ผลข้างเคียงจากการใช้ยารักษาอาการของโรคโควิด-19 บางชนิดอย่างต่อเนื่อง เช่น ยาละลายลิ่มเลือด หรือแพ้ยาปฏิชีวนะ
  3. การดูแลโภชนาการของผู้ป่วย โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ผู้ป่วยกำลังรักษาตัว หากมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส รับประทานอาหารได้น้อย และน้ำหนักตัวลดมาก อาจส่งผลทำให้ร่างกายทรุดโทรมและมีอาการผมร่วงได้

อาการผมร่วงในผู้ป่วยโควิด-19

  1. ผมร่วงมากหลังจากหายป่วยแล้ว 1-3 เดือน
  2. ผมร่วงทั่วศีรษะ โดยไม่มีรอยแผลเป็น
  3. มีผมร่วงมากกว่า 100 เส้นต่อวัน ในบางรายอาจสูงถึง 700-1000 เส้นต่อวัน

คำแนะนำจากแพทย์

ผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 และเกิดอาการผมร่วงไม่ต้องวิตกกังวล เนื่องจากอาการส่วนใหญ่สามารถหายและกลับมาเป็นปกติในระยะเวลา 3-6 เดือน ทั้งนี้ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานวิตามินที่จำเป็นเสริมหรือทายาไมน็อกซิดิล (Minoxidil) เพื่อช่วยบำรุงและฟื้นฟูเส้นผม

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564
ที่มา : รศ. ดร. พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป