ไวรัสติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่พบบ่อยในหน้าฝน

ไวรัสติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่พบบ่อยในหน้าฝน

โรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการอักเสบของทางเดินหายใจที่พบบ่อย คือ

1. ไช้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อ influenza virus

  • พบมากในวัยเรียน
  • ความรุนแรงและเสียชีวิตพบได้ในผู้สูงอายุ เด็กเล็ก
  • อายุน้อยกว่า 2 ปี กลุ่มเสี่ยง เซ่น สตรีตั้งครรภ์/โรคอ้วน/ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง
  • เด็กและผู้สูงอายุ ควรรับวัดชีนป้องกันโรคสม่ำเสมอ

2. อาร์เอสวี (RSV – Respiratory Syncytial virus)

  • เป็นโรคที่พบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่พบมากในเด็กเล็กต่ำกว่า 5 ปี และในวัยผู้สูงอายุ
  • ผู้ใหญ่ทั่วไปก็เป็นได้แต่อาการจะไม่รุนแรง
  • ไวรัสนี้จะทำให้เกิดการอักสบของหลอดลม เป็นแล้วสามารถเป็นอีกได้ หายได้เอง
  • การรักษาจึงเป็นการรักษาแบบประดับประคอง ไม่มียาจำเพาะ หรือป้องกัน การที่บอกว่ามียาให้ และป้องกัน โรคหอบหืดไม่เป็นความจริง

3.ไข้หวัดธรรมดาไรโนไวรัส (Rhino virus)

  • ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรง
  • มี 3 สายพันธุ์ คือ ไรโนไวรัส A, B และ C ไรโนไวรัส C จะมีอาการคล้ายกับ RSV

หากเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุในบ้านมีอาการของหวัดและไข้ ควรพาไปพบแพทย์และงดการออกนอกบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ