ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 กันเถอะ

ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 กันเถอะ
 • กลุ่มที่ต้องฉีดวัคซีน
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ป่วยในกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง คือ
  1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
  2.โรคหัวใจและหลอดเลือด
  3.โรคไตวายเรื้อรัง
  4.โรคหลอดเลือดสมอง
  5.โรคอ้วน
  6.โรคมะเร็ง
  7.โรคเบาหวาน
 • ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

  กลุ่มที่ห้ามฉีดวัคซีนโควิด-19
 • กำลังป่วย ไม่สบาย ต้องรอให้หายก่อน
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งมีความรุนแรง และอาการ
 • ยังกำเริบ ไม่สงบ ไม่คงที่
 • สตรีตั้งครรภ์ อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์
 • เด็ก อายุไม่เกิน 18 ปี เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนที่เหมาะสม

กลุ่มผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ควรฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็ว เพื่อปกป้องตนเองและคนในครอบครัวทางอ้อมที่อาจยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ในขณะนี้

ที่มา :
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2564