ใช้ถังออกซิเจนที่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัย ?

ใช้ถังออกซิเจนที่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัย ?

ผู้ป่วยโรคโควิด- 19 ที่รับการรักษาแบบการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) อาจมีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากและถังออกชิเจนในการรักษา แม้ก๊าซออกชิเจนเป็นก๊าซที่ไม่ติดไฟ แต่สามารถเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการลุกใหม้ที่รวดเร็วและรุนแรงได้ การใช้ถังออกซิเจนให้ปลอดภัยมีหลักปฏิบัติดังนี้

1. สังเกตก่อนใช้

🟢 ก๊าซออกซิจนต้องบรรจุในถังสีเขียว ที่มีเครื่องหมาย มอก. 540-2555
🟢เกลียวนอกข้อต่อถังออกซิเจนต้องได้รับมาตรฐาน CGA 540
🔴ห้ามใช้ถังออกชิเจนที่ขึ้นสนิม
🟢ต้องใช้หัวอุปกรณ์ปรับลดแรงดันสำหรับถังออกซิเจนทางการแพทย์เท่านั้น
🟢ถ้าจำเป็นต้องไปพบแพทย์ ควรใช้ถังออกซิเจนแบบพกพาสำหรับเดินทาง
🟢พิจารณาใช้เครื่องผลิตออกซิจน กรณีต้องใช้ออกซิจนตลอดเวลา

2. ระหว่างการใช้

🟢วางถังในแนวตั้งและยึดให้แน่น ระวังการล้มกระแทกขณะเคลื่อนย้าย
🔴ห้ามวางถังออกชิเจนในห้องโดยสารรถยนต์ เพราะถ้าเกิดการรั่วจะเป็นอันตรายได้
🔴ไม่อยู่ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ เช่น สูบบุหรี่ เครื่องเป่าผม
หรือมีดโกนไฟฟ้า รวมทั้งอยู่ห่างจากห้องครัวอย่างน้อย 5 เมตร
🔴ห้ามใช้อุปกรณ์ฉีดผ่น เช่น สเปรย์ปรับอากาศ สเปรย์ฉีดผม ใกล้กับถังออกซิเจนเพราะละอองฝอยมีคุณสมบัติไวไฟ
🔴ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์บำรงผิวที่ติดไฟได้ เช่น ปีโตรเลียมเจลลี่ น้ำมัน และหากล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ต้องปล่อยให้มือแห้งสนิทก่อนใช้

3. หลังการใช้

🔴ห้ามเก็บในที่ปิด เช่น ตู้เสื้อผ้า และให้ห่างจากความร้อน เปลวไฟอย่างน้อย 1.5 เมตร
🟢ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ และห้ามจุดไฟใกล้บริเวณที่เก็บ
🟢ปิดหัวจ่ายให้สนิทเพื่อป้องกันการรั่วไหล และหมั่นตรวจสอบการรั่วของถังออกซิเจนหลังใช้งาน
🟢หลังการใช้งาน ให้หมุนสวิตชตามเข็มนาฬิกาเพื่อขันให้แน่น

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสารน์