ใจสั่น สัญญาณเตือนโรคอันตราย

ใจสั่น สัญญาณเตือนโรคอันตราย

อาการใจสั่น เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ

1. ความเครียด วิตกกังวล ทำให้เกิดอาการใจเต้นเร็ว เหงื่อออกมาก สั่น หายใจติดขัด และเจ็บหน้าอกคล้ายกับโรคหัวใจได้
2.มีไข้ ติดเชื้อ ร่างกายจะใช้พลังงานมากขึ้นหัวใจทำงานหนักขึ้น ทำให้รู้สึกใจสั่นได้
3. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจเต้นเร็วหรือช้าไปหรือไม่สม่ำเสมอ แต่ละโรคมีความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนแตกต่างกัน
4. โรคไทรอยด์เป็นพิษ ส่งผลต่อระบบเผาผลาญของร่างกาย ทำให้หัวใจเต้นเร็ว มีอาการใจสั่น มือสั่นได้
5. ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ทำให้มีอาการมือสั่นเหงื่อออก หน้ามืด ใจหวิวคล้ายอาการใจสั่นได้

อาการใจสั่นอาจเป็นปัจจัยที่แสดงถึงความผิดปกติของสุขภาพร่างกาย ดังนั้นเมื่อมีอาการควรรีบพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและรับการรักษาโดยเร็วที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. นพ.วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์
ฝ่ายอายุรศาสตร์หัวใจ