ใคร ? เมื่อใหร่ ? ควรรับการส่องกล้องเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

ใคร ? เมื่อใหร่ ? ควรรับการส่องกล้องเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
  • มีประวัติครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ พี่น้อง หรือลูก ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรเริ่มตรวจคัดกรองที่อายุ 40 ปี หรือตรวจที่อายุ 5 ปีก่อนอายุของคนในครอบครัวที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
  • มีความเจ็บป่วยเรื้อรังของลำไส้บางอย่าง เช่น ลำไส้อักเสบชนิดเรื้อรังหรือ ติ่งเนื้องอกจำนวนมากการตรวจ อาจเริ่มในอายุที่เร็วขึ้นโดยสามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้
  • บุคคลทั่วไปที่ไม่มีอาการและไม่มีปัจจัยเสี่ยงควรได้รับการส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่อายุ 50 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. นพ.ฐิติเทพ ลิ้มวรพิทักษ์
ฝ่ายศัลยศาสตร์