โรคเนื้องอกหลอดเลือด (Hemangioma)

โรคเนื้องอกหลอดเลือด (Hemangioma)

เป็นภาวะของหลอดเลือดที่มีการเจริญเติบโตมากผิดปกติ พบได้บ่อยในเด็กทารก ตำแหน่งที่พบได้บ่อย ได้แก่ บริเวณใบหน้า ลำคอ ลำตัว แขน และขา โดยมักพบเป็นก้อนเดี่ยว แต่อาจพบกระจายหลายตำแหน่งได้ มักจะโตขึ้นในขวบปีแรก จากนั้นจะค่อย ๆ ลดขนาดลงรอยโรคในบางบริเวณอาจทำให้เกิดการผิดรูปของอวัยวะและอันตรายถึงชีวิต

ปัจจัยเสี่ยง

 1. ทารกคลอดก่อนกำหนดหรือมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,000 กรัม
 2. พบในทารกเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

ภาวะแทรกซ้อน

 • การแตกเป็นแผล และมีเลือดออก
 • การมองเห็นผิดปกติ เนื่องจากมีก้อนเนื้ออยู่ที่บริเวณเปลือกตา หรือเบ้าตา
 • ใบหน้าหรืออวัยวะผิดรูป
 • เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจ เนื่องจากมีก้อนเนื้ออยู่ที่บริเวณคางและคอ
 • ภาวะก้อนเนื้องอกกักเก็บเลือดไว้ในก้อน
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว เนื่องจากเกิดก้อนเนื้อขนาดใหญ่ภายในตับ

การรักษา

 1. การรักษาด้วยยา ได้แก่ ยาสเตียรอยด์ ยากลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์
 2. การทำเลเซอร์
 3. การผ่าตัด

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. พญ.สุภานัน เลาหสุรโยธิน
หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์