โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก

สาเหตุ

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสก็อกซากีและไวรัสเอ็นเตอโร (Enterovirus, EV) เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการรุนแรงคือ EV71 ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็ก พบการระบาดบ่อยในสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลโดยแพร่เชื้อผ่านละอองฝอยและการสัมผัส

อาการ

  • มีไข้ เป็นแผลในช่องปาก มีตุ่มใสที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า
  • ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ EV71 อาจพบกาว:แทรกช้อนทางสมอง ทำให้เกิดอาการเกร็ง เดินเซ หรือมีอาการชัก ต้องรีบไปโรงพยาบาล

การวินิจฉัย

ส่วนใหญ่ใช้อาการของผู้ป่วยเป็นสำคัญและสามารถตรวจยืนยันได้โดยการตรวจหาเชื้อไวรัสในอุจจาระ

การรักษา

ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการและติดตามอาการทางสมองของผู้ป่วย

การป้องกัน

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีน สามารถป้องกันการแพร่ระบาดในสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนได้ ด้วยการกัดกรองผู้ป่วยและรักษาความสะอาดโดยเฉพาะอุปกรณ์ของเล่นเด็ก

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2565
ที่มา : รศ. นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์