โรคมะเร็ง ” จอประสาทตาในเด็ก “

โรคมะเร็ง ” จอประสาทตาในเด็ก “

โรคมะเร็งจอประสาทตาในเด็ก มักพบในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี เกิดจากความผิดปกติของยีนหรือพันธุกรรม หากพ่อแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจอประสาทตาอาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมสู่เด็กได้

อาการ

  • ตาวาว เกิดจากแสงที่สะท้อนจากตัวก้อนมะเร็ง
  • ในจอประสาทตา มีลักษณะจุดสีขาวที่กลางตาดำ เห็นสีขาวในรูม่านตาดำ
  • ตาเหล่ ตาโปน ปวดตา
  • เลือดออกในช่องด้านหน้าม่านตา
  • มีการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบลูกตาจากเนื้อเยื่อบริเวณรอบตา
  • ต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณใบหน้า
  • ปวดศีรษะรุนแรง
  • ชัก แขนขาอ่อนแรง ปวดกระดูก หรือคลำพบก่อนตามแขนและขา

หากเด็กมีอาการตาวาวหรือมองเห็นผิดปกติ รีบพบจักษุแพทย์ทันทีโดยหากตรวจพบในระยะแรกมีโอกาสรักษาให้หายได้

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. นพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์ ภาควิชาจักษุวิทยา